Chào mừng bạn đến với website họ Tưởng

PHIM QUA SỰ KIỆN

You must have Flash Player installed in order to see this player.

LIÊN KẾT WEBSITE

LỜI HAY Ý ĐẸP

- Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
Xem tiếp
Con em họ Tưởng, cử nhân thạc sĩ
Thứ tư, 03 Tháng 3 2010 16:36

Con em họ Tưởng thuộc làng Tả Thanh Oai có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ


1 Tưởng Duy Hiếu, sinh năm 1929, cử nhân Kinh Tế 1960, Đại tá tổng cục hậu cần

2 Tưởng Thị Hội, sinh năm 1945, kỹ sư hoá  đhbk 1969, tiến sĩ Ngành hoá 1979, Giảng viên đhbk

3 Tưởng Văn Hoà, sinh năm 1952, bác sĩ Đa khoa 1978,Thượng uý quân y

4 Tưởng Vũ Cường, sinh năm 1953, kỹ sư Xây dựng 1974, thạc sĩ Anh ngữ 2008, Giảng viên đhxd 

5 Tưởng Thanh Hùng, sinh năm 1955, kỹ sư Vô tuyến 1979, Phó tgđ cty shimadzu

6 Tưởng Vũ Dũng, sinh năm 1955, kỹ sư máy đhbk 1980, Pgđ cty dụng cụ số i

7 Tưởng Công Sinh, sinh năm 1956, cử nhân Kinh tế 1982, Tổng cục hải quan

8 Tưởng Thái Hưng, sinh năm 1964, kỹ sư hoá đhbk 1986, Doanh nghiệp

9 Tưởng Duy Hiệp, sinh năm 1964, kỹ sư máy đhbk 1986, Gđ cty vât tư & xây dựng

10 Tưởng Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1965, bác sỹ Y khoa 1989, tiến sĩ Y khoa 2002, Bs siêu âm bv 108 qy 

11 Tưởng Đỗ Hiển, sinh năm 1968, cử nhân luật 2005

12 Tưởng Đỗ Huy, sinh năm 1968, cử nhân Kinh tế 1991

13 Tưởng Đỗ Hưng, sinh năm 1971, cử nhân Du lịch 1994

14 tưởng Thanh Thuỷ, sinh năm 1983, cử nhân đh.tdtt 2005

15 Tưởng Anh Minh, sinh năm 1985, cử nhân Hv chính trị 2006

16 Tưởng Thi Kim Anh, sinh năm 1987, cử nhân cđ Quản trị nhân lực 2007

17 Tưởng Đỗ Quân, sinh năm 1989, cử nhân Quản trị 2009


Thống kê số hộ, số khẩu họ Tưởng của làng Tả Thanh Oai.

Đang sống tại làng ở ngoài địa phương

Số hộ: 58 Số khẩu: 240 người Gồm: Nam 107 người , Nữ 133 người . Số khẩu: 225 người     Con em họ tưởng thuộc làng tả thanh oai

               có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ

 

 Tt    họ và tên           năm                    năm nhận học vị

                                           Sinh      Cử nhân        thạc sĩ        tiến sĩ

   1     Tưởng duy hiếu       1929           cử nhân

         Đại tá, tổng cục hậu cần                      kinhTế 1960

   2        Tưởng thị hội        1945           kỹ sư hoá                                         tiến sĩ 

            Giảng viên đhbk                           đhbk 1969                                    Ngành hoá  1979

   3      Tưởng văn hoà       1952           bác sĩ

             Thượng uý quân y                           Đa khoa 1978

   4     Tưởng vũ cường     1953           kỹ sư                   thạc sĩ

             Giảng viên đhxd                         Xây dựng 1974        Anh ngữ 2008

   5    Tưởng thanh hùng 1955          kỹ sư

         Phó tgđ cty shimadzu                Vô tuyến 1979

   6     Tưởng vũ dũng         1955          kỹ sư máy

          Pgđ  cty dụng cụ số i                         đhbk 1980

   7    Tưởng công sinh      1956         cử nhân

            Tổng cục hải quan                             Kinh tế 1982

   8     Tưởng thái hưng    1964          kỹ sư hoá

              Doanh nghiệp                                  đhbk  1986

   9    Tưởng duy hiệp         1964          kỹ sư  máy

       Gđ cty vât tư & xây dựng                       đhbk 1986

  10 Tưởng thị hồng hạnh 1965       bác sỹ                                          tiến sĩ

            Bs siêu âm bv 108 qy                    Y khoa 1989                                    Y khoa 2002

  11    Tưởng đỗ hiển          1968          cử nhân

                                                                        luật 2005

  12     Tưởng đỗ huy          1968           cử nhân

                                                                        Kinh tế  1991

  13    Tưởng đỗ hưng        1971            cử nhân

                                                                        Du lịch  1994

  14 tưởng thanh thuỷ  1983             cử nhân

                                                                      đh.tdtt 2005

  15    Tưởng anh minh      1985            cử nhân

                                                                    Hv chính trị 2006

  16   Tưởng thi kim anh  1987            cử nhân cđ

                                                                    Quản trị nhân lực 2007

  17    Tưởng đỗ quân        1989             cử nhân

                                                                       Quản trị    2009

 

       Thống kê số hộ, số khẩu họ tưởng của làng tả thanh oai.

                                     Đang sống tại làng                                                 ở ngoài địa phương

Số hộ: 58   Số khẩu: 240 người   Gồm: Nam 107 người , Nữ 133 người .    Số khẩu: 225 người